Geoteknik

Behöver ni hjälp med borrningsarbeten som man traditionellt inte utför med mindre standard georiggar?

Vi utför borrning och installation av grundvattenrör, filterbrunnar för provpumpning eller grundvattensänkning, blödarrör, foderrör för inklinometer även installation av inklinometerrör, borrning för jordprovtagning.

Installation av djupa filterbrunnar med 193,7x6,3mm foderrör.