Hållbarhet

Hållbar grundläggning

Inom Scandiadrilling AB arbetar vi med ständiga förbättringar. Vår verksamhet strävar efter att använda jordens resurser så effektiv som möjligt där en viktig del i vårt miljöarbete är att förebygga föroreningar och hushålla med jordens resurser och minska vår miljöpåverkan. Vi har bland annat den modernaste och miljövänligaste maskinparken i grundläggningsbranschen
Vår vision är att ständigt förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Samt utveckla nya tekniska lösningar, produkter och arbetsmetoder som främjar en Hållbar Grundläggning

Vi premierar kärnvärden i form av att leverera i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet,

Säkerhet

Vi ser allvarligt på säkerhetsrisker och bedriver sedan länge ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi arbetar tillsammans med våra kunder, leverantörer och underentreprenörer för att ständigt förbättra och utveckla vårt och arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete.
För oss är det en självklarhet att vara informerade om och följa innehåll i lagar, förordningar och andra krav som berör vår verksamhet.
Våra anställdas hälsa och säkerhet är högsta prioritet. Vi arbetar ständigt för att minimera risker och främja en säkerhetskultur byggd på omtanke om oss själva och varandra